Anders kijken
naar
digitalisering

Over Mareke

Mijn naam is Mareke Miedema, freelance procesbegeleider, programma- en projectmanager digitalisering. Mijn missie: meer succesvolle digitalisering van organisaties met minder verspilling van IT.

Mareke Miedema

Organisaties weten steeds beter met digitalisering om te gaan. Het komt echter ook voor dat bij digitalisering sprake is van een afstand tussen de wensen van de organisatie en de uiteindelijke digitale ontwikkeling. Als de werelden van IT en de organisatie samen komen, is de kans op succesvolle oplossingen groot. Blijft IT een los onderdeel en op het ‘ IT eiland’ staan, dan levert de ingezette ontwikkeling meestal niet het gewenste resultaat op. Mijn overtuiging is dat digitalisering werk makkelijker kan maken en nieuwe kansen biedt, mits deze goed wordt ingezet.

Daarom help ik organisaties en medewerkers de afstand naar de wereld van IT te overbruggen. Mijn doel is IT toegankelijker te maken zodat hierin meer regie wordt genomen door opdrachtgevers. Dat helpt organisaties en haar IT leverancier hun kennis en ervaring te bundelen.  Zo sluit het uiteindelijke product beter aan bij de ambities van de organisatie. IT gaat niet in mijn beleving niet om IT. Het is een instrument om een organisatiedoelstelling te realiseren. 

Regisseur in digitaliseringstrajecten

Regisseur in digitaliserings- trajecten

Zonder de mensen levert digitale technologie niets op. Mijn speciale aandacht gaat dan ook uit naar het meenemen van de medewerkers met veel maar ook met minder achtergrond in, of weinig affiniteit met IT. Hoe meer medewerkers in de organisatie begrijpen op welke manier IT kan bijdragen aan het uitvoeren van hun werk, hoe succesvoller de oplossing.

Projectmanagement & procesbegeleiding

Hoe beter jij als opdrachtgever weet wat je wilt, hoe beter het product is dat de IT-leverancier voor je bouwt. In een iteratief proces met deelproducten en testmomenten help ik mijn opdrachtgevers aan sturing en regie op deze ontwikkeling. Het doel: de digitale technologie optimaal ontwikkelen, waarbij de gewenste verandering binnen de organisatie centraal staat. Hierin heb ik aandacht voor het proces, de IT-ontwikkeling en de gewenste verandering en betrek de medewerkers daar zo goed mogelijk bij. Door gefaseerd uit te rollen, wordt de IT-oplossing zo goed mogelijk geïntegreerd in de (lijn)organisatie en werkprocessen.


Implementatiebegeleiding


Implementatie- begeleiding

IT implementeren zodat deze bijdraagt aan de doelstellingen van een organisatie. Succesvolle IT is meer dan een goed product. Het is een verandering van processen en werkwijzen en vraagt daarom aandacht naast de productontwikkeling. Op basis van de organisatiedoelen, de productontwikkeling en input van stakeholders werk ik een implementatieplan uit met daarin een duidelijk overzicht van planning, besluitvorming, en betrokkenheid van de werkvloer. De benodigde input haal ik op uit alle lagen van de organisatie en vertaal dit naar een passende aanpak voor de organisatie.

Maatwerktraining & -opleiding

Ook niet-IT gerelateerde vakgebieden krijgen meer en meer te maken met digitale ontwikkelingen. Ik help organisaties die hier aandacht willen besteden een brug willen slaan van hun vakgebied naar de rol die digitalisering hierin heeft. Zo heb ik een training ontwikkeld voor Raden van Toezicht/commissarissen. En ben ik kerndocent bij NIVE opleidingen voor de opleiding ‘Sturing geven aan digitale transformatie vanuit finance’. Bij de ontwikkeling van een nieuwe training zoek ik samen met de opdrachtgever uit waar precies behoefte aan is. Met die kennis ontwikkel ik een training op maat.

This is how
I do IT

Verbinden • bouwen • resultaat 

Sinds 2000 vormt de wereld van IT en digitalisering mijn vaste set. Ik vertolk de rol van implementatiebegeleider, projectmanager en docent. In die hoedanigheden vorm ik een stabiele brug tussen het ‘IT-eiland’ en de werkvloeren waarvoor IT bedoeld is. Mijn overtuiging: digitalisering kan het werk leuker, makkelijker en efficiënter maken.

Ik hou van organisaties met ambitie. Ik wil namelijk bijdragen aan verandering en ontwikkeling. Dat doe ik door goed te luisteren, te zorgen voor structuur en overzicht en mensen te helpen in beweging te komen. Opdrachtgevers geven aan dat ik relatiegericht werk en dat mensen daardoor oprechter betrokken raken bij IT-projecten die hen eerder niet raakten.

Referenties

Spoiler alert:
Ik werk voor toffe opdrachtgevers met ambities. 

Laatste artikelen

Laatste artikelen